Leje/låne-periode og pris  

 • Leje pr. dag fra 1. til og med 8. dagen 0 kr. pr. dag.
 • Leje pr. dag fra 9. dagen og frem er 39 dkk inkl. moms. 
 • Du har klapvognen til rådighed fra den første dag til den sidste dag i din valgte lejeperiode.
 • Min. lejeperiode er 1 dag. 

Levering og evt. afbestilling af klapvognen 

 • Leverings- og returneringsgebyr: 129 dkk inkl. moms.
 • Klapvognen leveres til den GLS pakkeshop, som du har valgt ved bestillingen. 
 • I tilfælde, hvor den valgte GLS PakkeShop ikke har plads til flere pakker, vil klapvognen blive videresendt til en nærliggende GLS PakkeShop.
 • Du skal efter afhentningen af klapvognen hos GLS pakkeshop på første dag i lejeperioden kontrollere, at den ikke er behæftet med fejl eller mangler.
 • Du skal reklamere til Strollies.com hurtigst muligt, og senest inden du tager klapvognen i brug, hvis den har fejl eller mangler. Der kan herefter sendes en ny klapvogn, såfremt der er ledige klapvogne på lageret hos Strollies.com (leveringstid indenfor 1-3 hverdage)   
 • Afbestilling skal ske via den personlig profil og login på Strollies.com. Der er som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af en låne/lejeaftale med Strollies.com. Da leje/lån af en klapvogn er en tjenesteydelse, der finder sted på et bestemt tidspunkt (leje/låne-perioden), bortfalder fortrydelsesretten ved leje/låne-periodens start.
 • Afbestilling skal ske senest 7 dage før levering af hensyn til klargørings- og leveringsproces.   
 • Afbestilles klapvognen med mindre end 7 dage til lejeperiodens start vil du ikke få refunderet forudbetalt leje samt evt. betalte leveringsomkostninger og andre betalte ydelser.

Dit ansvar  

 • Du bærer det fulde ansvar for, at klapvognen kun bruges til det fra producentens side beregnet formål og indenfor givne forskrifter. Disse er altid vedlagt klapvognen samt beskrevet på Strollies.com.  
 • Klapvognen må ikke benyttes til befordring af andet end børn indenfor producentens forskrifter.   
 • Klapvognen må ikke benyttes til politiske eller religiøse formål.  
 • Ved defekt eller skade på klapvognen kontaktes Strollies.com hurtigst muligt på mail: kontakt@strollies.com.
 • Du hæfter ved skader og defekt på klapvognen med op til 1.500 kr.  

Aflevering af klapvognen  

 • Afleveringsdato = sidste dag af leje/låne-perioden i din lejekontrakt, som du har modtaget på email.  
 • Din klapvogn skal tilbageleveres i rengjort stand, i leveringskassen inkl. emballage til en GLS pakkeshop i Danmark senest på den i aftalen fastsatte afleveringsdato – dog inden for GLS pakkeshoppens åbningstid.
 • Afleverer du ikke din klapvogn i rengjort stand, bliver du opkrævet et rengøringsgebyr på 150 kr.  
 • Hvis du efterlader klapvognen udenfor GLS PakkeShoppens åbningstid opkræves et gebyr på 150 kr + 99 kr.  pr. dag som ligger udover leje/låne-perioden.
 • Din klapvogn anses først som afleveret, når vi modtager besked fra GLS om, at klapvognen er indleveret.
 • Ved for sen aflevering opkræves der fra Strollies.com 150 kr samt ekstra gebyr på 99 kr. pr. dag, som ligger udover leje/låne-perioden.  
 • Kan vi se at klapvognen ikke er indleveret hos en GLS pakkeshop indenfor 2 dage efter den aftalte leje/låne-periodes slutdato opkræves leje pr. dag af 39 kr. for hele leje/låne-perioden + et gebyr på 500 kr.
 • Har du ikke indgået skriftlig aftale med Strollies.com om at forlænge lejeaftalen, kan Strollies.com sætte sig i besiddelse af klapvognen gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for din regning. 
 • Tilbagebetaling af depositum vil ske indenfor 14 dage efter klapvognen er modtaget hos Strollies.com

Ansvarsfraskrivelse  

 • Strollies.com er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos dig eller tredjemand.  
 • Strollies.com påtager sig intet ansvar for skader, der måtte ske på gods/ejendele i klapvognen eller for tyveri af gods/ejendele fra klapvognen.
 • Strollies.com påtager sig intet ansvar for skader, der måtte ske ifm. brugen af klapvognen på personer eller materielle genstande.  
 • Din reservation er ikke en garanti for, at der er en klapvogn til rådighed. Er klapvognen ikke kommet retur fra tidligere udlejning/lån – eller er den skadet – er Strollies.com ikke forpligtiget til at skaffe en klapvogn til dig. Strollies.com kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tabte reservationer, eller for manglende klapvogne ved afhentning uanset årsagen hertil.  

Klager  

 • Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kontakt@strollies.com.  
 • Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. 
 • Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Sikkerhed og betaling  

 • Strollies.com bruger Stripes.com som betalingsløsning. Stripes.com er SSL compliant og PCI Certificeret. Dette betyder, at dine betalingsoplysninger er sikret efter bedste standard.  
 • Når du lejer en klapvogn igennem Strollies.com, benytter vi SSL som forsikrer, at kommunikationen mellem Strollies.com og Stripes samt kunden og Strollies.com er krypteret. Dette betyder, at når du skriver dine kreditkortoplysninger på Strollies.com hjemmeside, er det kun Stripes.com, som kan læse dem.  
 • Strollies.com registrerer dit betalingskort i forbindelse med bestilling.
 • Når du afleverer din klapvogn, trækker vi således eventuelt reservationsgebyr, forsikring eller betaling af eventuelle skader, tyveri, ekstra leje eller for sen aflevering fra dit betalingskort.
 • Trækningen sker på én gang, og der vil ikke være ekstra trækninger efterfølgende på dit betalingskort – dog med undtagelse af skader på klapvognen, når den kommer retur til Strollies.com.